Jednym z moich bieżących przedsięwziąć, do udziału w którym zapraszam również i Państwa, jest Obywatelski Think Tank.

Think tank w języku angielskim oznacza dosłownie zbiornik myśli. W węższym rozumieniu to niezależny komitet doradczy o charakterze organizacji non profit, zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należą zazwyczaj badania i poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych, konsulting oraz udział w debacie publicznej. W znaczeniu szerszym pojęcia think tank używa się, na oznaczenie grupy osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie posiadających status organizacji pozarządowych (def. Wikipedia).

Obywatelski Think Tank jest przedsięwzięciem nawiązującym do tego szerokiego znaczenia pojęcia „think tank”. Jest miejscem w Internecie przedstawiającym diagnozy dotyczące otaczającego nas świata oraz pomysły na to, jak zmienić nasz kraj. Opinie, które można tu przeczytać nie są i nigdy nie będą zdeformowane walką autorów o udział w sprawowaniu władzy dla siebie czy kogoś innego. Nie są i nie będą próbą udowodnienia z góry założonej tezy. Liczę jednak na to, że zamieszczane na stronie Obywatelskiego Think Tanku publikacje będą inspiracją dla przynajmniej niektórych polityków i działaczy samorządowych.

Obywatelski Think Tank jest miejscem dialogu. Prezentuje informacje rzetelne, oparte na wiarygodnych źródłach. Sporo uwagi poświęcam w nim Gminie Lesznowola, w której mieszkam, ponieważ to co dzieje się najbliżej mnie, może stanowić „studium przypadku” obrazujące problemy bardziej ogólne.

Zapraszam do współtworzenia z mną tego miejsca. Zachęcam Państwa do czytania, komentowania i udostępniania artykułów zawartych na tej stronie. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi zarówno co do treści, jak i formy prezentowanych tekstów. Zapraszam Państwa również do przesyłania swoich artykułów (zasady). Niech to będzie nasza wspólna przestrzeń dla spokojnego dialogu, szukaniu rozwiązań problemów bardziej i mniej lokalnych.

Jacek Barcikowki  notka o mnie
info@obywatelskithinktank.org

Publicystyka

Artykuły o sprawach publicznych dotyczące lokalnych społeczności jak i „wielkiej polityki”. Te, które uznacie Państwo za interesujące udostępniajcie Waszym znajomym na portalach społecznościowych czytaj…

Inspiracje

Pomysły, które mogą być inspiracją dla różnego rodzaju decydentów do wprowadzania w życie nowych korzystnych dla lokalnych społeczności rozwiązań. Jeśli opublikowane niżej teksty uznacie Państwo za wartościowe, to proszę o pomoc w ich popularyzacji, m.in. poprzez ich udostępnianie w mediach  czytaj…

Informacja publiczna

Wybrane orzecznictwo dotyczące problematyki dostępu do informacji publicznej oraz linki do stron poświęconych tej problematyce czytaj…

Gmina Lesznowola

Opinie, propozycje rozwiązań dla dobra lokalnej społeczności oraz artykuły i fakty dotyczące Gminy Lesznowola, oparte m.in. na informacjach uzyskanych z różnych instytucji w trybie dostępu do informacji publicznej, tych opublikowanych na stronie BIP Gminy i innych źródeł   czytaj…

Ta piosenka Wojciecha Młynarskiego w znakomitym wykonaniu Gustawa Holubka przypomina nam o tym, jak mało jest osób, które nie skażone walką o władzę (dla siebie czy innych) chce uczestniczyć w życiu publicznym. Analizować otaczającą nas rzeczywistość, szukać mądrych rozwiązań dla Polski, a nie cynicznych manipulacji w interesie oligarchii.

Znalezione w sieci

Ciekawe artykuły publicystyczne, opracowania i badania dotyczące spraw społecznych, w szczególności dotyczące problematyki samorządu lokalnego, głównie w Polsce, ale także na świecie  czytaj …

 

Od wydawcy: W gruncie rzeczy jest to książka przerażająca. Mówi bowiem o metodach zniewalania jednych przez drugich. Rządzonych przez rządzących. Temat ten znany jest od tysięcy lat. Dawniej zniewalano przemocą fizyczną, a dzisiaj mechanizmy są bardziej subtelne. Mało kto zauważa, że współcześnie do zniewalania społeczeństw służą nie tylko coraz bardziej wyrafinowane techniki manipulacji, podporządkowane politykom media, ale także stanowione przez nich, bez instytucjonalnej kontroli społecznej, prawo. Dawniej ludzie pozwalali na to, bo się po prostu bali o własne życie, dzisiaj – bo nie interesują się tym, co robi władza.
Już nie tylko bardziej uważni obserwatorzy życia publicznego zauważają, iż całe społeczeństwa, w tym polskie, są instrumentalnie wykorzystywane przez rządzących. Dawniej zniewalano przemocą fizyczną, a dzisiaj mechanizmy są bardziej subtelne. Mało kto zauważa, że do zniewalania społeczeństw służą nie tylko coraz bardziej wyrafinowane techniki manipulacji, podporządkowane politykom media, ale także stanowione przez nich, bez instytucjonalnej kontroli społecznej, prawo.
Politycy stanowiąc je dbają o to, aby zapewniało im ono bezkarność. Aby umożliwiało wykorzystywanie publicznego mienia dla ich własnych korzyści – zgodnie z prawem przeciwko obywatelom. Martin Luther King apelował mocnymi słowami do amerykańskiej społeczności: „Nigdy nie zapominaj, że wszystko, co Hitler uczynił w Niemczech, było legalne”.
Zmanipulowani Polacy są powszechnie przekonani, że jeśli władze na różnym szczeblu podejmują działania zgodne z prawem, to wszystko jest w porządku. Wierzą, że przestrzeganie prawa prowadzi do stanu społecznej sprawiedliwości, o której mowa Konstytucją RP: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Autor książki udowadnia na konkretnych przykładach, że jest inaczej. Proponuje także, co konkretnie w polskim prawie należy zmienić.
kliknij i pobierz książkę