List otwarty do radnych w sprawie obowiązującej w gminie Strategii Rozwoju Gminy do roku 2021

Depositphotos_34597121_xsSzanowni Państwo, 

Zostali Państwo wybrani w ostatnich wyborach jako przedstawiciele mieszkańców Gminy Lesznowola, aby reprezentować ich interesy i dbać o rozwój gminy i poprawę warunków życia naszej lokalnej społeczności. Część z Państwa zasiadała już w Radzie Gminy w poprzedniej kadencji i uchwaliła w dniu 29 listopada 2011 roku „Strategię Rozwoju Gminy Lesznowola do Roku 2021”. Dokument ten (nazywany przeze mnie dalej „Strategią”), pomimo to, że większość jego treści ma charakter propagandowy, to jednak zawiera w swoim podsumowaniu jakieś kierunki działań, które winny być obowiązujące dla osób uczestniczących w zarządzaniu naszą gminą. Niestety nawet te przyjęte plany strategiczne nie były w ciągu ostatnich trzech lat realizowane, a już na pewno nie w sposób zadawalający.  (więcej…)

Obywatelska Rada ds. Rozwoju Gminy

Time for ChangeSposób zarządzania sprawami gminy Lesznowola ma kluczowy wpływ na jakość życia jej mieszkańców. Władzę wykonawczą w naszej gminie ponownie sprawuje pani wójt, której rządy winny być kontrolowane przez 21 radnych tworzących Radę Gminy. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Historia ostatnich lat wskazuje, że w praktyce to raczej pani wójt kontroluje to co uchwalą radni oraz to, że nie mają oni zbyt wielkiego wpływu na sposób zarządzania gminą. Dlaczego tak się dzieje?

Czy radni nie chcą zajmować się kontrolą władzy wykonawczej (narażać się pani wójt) ze względu na swoje partykularne interesy? Czy może większość z nich czuje się bardziej lojalna wobec urzędników gminy z panią wójt na czele niż wobec mieszkańców gminy?  (więcej…)

Koncepcja lesznowolskich targowisk

imagesJednym z przykładów realizacji strategii Gminy Lesznowola w oparciu o opublikowane przeze mnie wcześniej tezy do niej  (http://obywatelskithinktank.org/?p=398 ) może być budowa nowoczesnych targowisk gminnych z możliwością rozszerzania ich funkcji do realizacji różnego rodzaju imprez dla mieszkańców gminy i gości spoza niej. Targowiska te mogły by być finansowane ze środków publiczno-prywatnych, przy założeniu, że stroną prywatną byli by głównie inwestorzy mający siedzibę (mieszkający) na terenie naszej gminy, tak, aby płacone przez nich podatki od dochodów uzyskanych z takiego przedsięwzięcia trafiały w określonej prawem części do budżetu samorządu. Szczegóły prawne takiego przedsięwzięcia musiały by gwarantować realizację takiego założenia.    (więcej…)

Jaki powinien być radny?

misunderstandingNasza polska kulawa demokracja lokalna rodzi się w bólach i ciągle mamy z nią problem. Dlatego warto wszystkim zadawać pytanie o to „jaki powinien być radny” . Namawiam do trochę głębszej refleksji nad tym pytaniem zarówno wybierających jak i wybieranych. W niniejszym tekście przedstawię kilka swoich uwag i pytań związanych z tym problemem. Większość z nich poruszałam już na różnych forach fb, ale mechanizm tego medium puścił je już w większości w niepamięć…  (więcej…)