Projekt „Żywnościowa Kuracja Uzdrowiskowa”.

Zasadniczym celem projektu jest objęcie społeczności lokalnych i napływowych (np. kuracjuszy w uzdrowiskach) kompleksowym systemem  żywieniowej profilaktyki pro – zdrowotnej, posiada on o wiele szersze spektrum „pozytywnego” w sensie społeczno-gospodarczym oddziaływania.

Całość zaprojektowana jest tak, aby uruchomiony został lokalny, komplementarny, samo-koordynujący się gospodarczy system, oparty o wewnątrz-kooperacyjny łańcuch, wzmacniający nie tylko kondycję zdrowotną lokalnej (napływowej )społeczności , ale jej strukturę – tj. więzi społeczno – gospodarcze (koncentracja na wewnętrznych, tzw. endogenicznych  czynnikach lokalnego rozwoju). Tak utworzone więzi ko-operacyjne wraz z powiązaniem wszystkich uczestników w lokalną tzw. inteligentną sieć IT daje  możliwość jakościowego przeskoku w innowacyjny obszar zwany Przemysłem 4.0 i i zapoczątkowanie tworzenia w naszym kraju samo koordynujących się ekosystemów społeczno-gospodarczych

(więcej…)

Zarządzanie w gminach. Jak monitorować i poprawiać jego jakość?

Głównym problemem przy próbie odpowiedzi na pytanie czy władze danej gminy we właściwy sposób zaspakajają potrzeby swoich mieszkańców jest określenie celów jakie winny być przez nią osiągnięte w interesie całej wspólnoty samorządowej (strategicznych, operacyjnych) oraz zastosowanie odpowiednich narzędzi pomiarowych, dzięki którym można możliwie obiektywnie zmierzyć stopień ich realizacji. Wójt/burmistrz powinien wypełniać rolę „architekta konsensusu”, wysłuchiwać zróżnicowanych opinii (potrzeb) mieszkańców i brać je realnie pod uwagę przy definiowaniu swoich zamierzeń, a następnie możliwie efektywnie je osiągać. Ocena realizacji przyjętych celów (strategicznych o dłuższej perspektywie i tych operacyjnych, bieżących) nie jest możliwa w obiektywny sposób bez zastosowania odpowiednich mierników i punktów odniesienia.
(więcej…)