Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce

(redakcja Olga Hałub Mariusz Jabłoński Mateusz Radajewski Uniwersytet wrocławski 2016)

W słowie wstępnym tego zbioru prac czytamy:
Współcześnie przedstawicielska forma jest zasadniczą, jeżeli nie wyłączną formą sprawowania władzy w wielu państwach. Nie oznacza to jednak, że brak jest instytucji i towarzyszących im procedur, które identyfikować będziemy z instytucjami demokracji bezpośredniej, a więc takimi, których celem jest umożliwienie osobiście działającym obywatelom wyrażenia swojej woli (również w postaci przedłożenia konkretnej propozycji rozwiązań) w przedmiocie rozstrzygnięcia konkretnej sprawy publicznej. Najbardziej znaną instytucją demokracji bezpośredniej jest bez wątpienia referendum. Warto jednak pamiętać, że obok tej instytucji istnieje wiele innych procedur, które umożliwiają obywatelom partycypację w różnego rodzaju mechanizmach rządzenia lub współrządzenia państwem (wspólnotą). Prezentowana publikacja ma w założeniu przedstawić jak najszerszy wachlarz praktycznych rozwiązań istniejących w różnych państwach świata. Jej celem jest także wskazanie nowych procedur, które – być może – w niedalekiej przyszłości zrewolucjonizują (lub przewartościują) dotychczasowe sposoby
wykorzystania klasycznych do tej pory instytucji (procedur) demokracji bezpośredniej.
Redaktorzy
Wrocław, październik 2016 r

czytaj opracowanie

Referendum w Szwajcarii – jak to wygląda w praktyce?

Autor: Joanna Lampka. Artykuł opublikowany na stronach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE

Podmiotowość obywateli w systemie demokratycznym może przybierać różny zakres i formy. Często, jako wzorzec w tym zakresie jest podawany system obowiązujący w Szwajcarii, gdzie instytucja referendum jest chyba najbardziej rozbudowana i najszerzej stosowana do podejmowania ważnych decyzji społecznych (politycznych). W szwajcarskich referendach mieszkańcy tego kraju podejmują decyzje, a nie tylko (czy głównie) je opiniują (tak jak np. w przypadku instytucji referendum ogólnokrajowego w Polsce). Autorka artykułu do którego link znajduje się poniżej, w prosty sposób przybliża czytelnikom praktykę przeprowadzania referendów w Szwajcarii, a także zastanawia się, czy może być ona w w jakimś zakresie przeniesiona na polski grunt.

czytaj artykuł