Samorządność w Polsce

Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania.    

Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. Praca zbiorowa.

Autorzy opracowania stawiają diagnozę dotyczącą stanu samorządu terytorialnego w Polsce, ukazują najważniejsze ich zdaniem dylematy i dysfunkcje a także proponują szereg rozwiązań, które według nich winny być wprowadzone do ustroju samorządności lokalnej w Polsce. W pracy są poruszone takie problemy jak: miejsce samorządu terytorialnego w państwie, zadania jednostek samorządu terytorialnego, organizacja terytorialna państwa, nadzór państwa nad samorządem terytorialnym, demokracja samorządowa, społeczeństwo obywatelskie i partycypacja społeczna
link do opracowania…

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

xxxx *