Jak udostępniać obywatelom dane o finansach publicznych?

Autorzy: Jan Baran, Katarzyna Mikołajczyk. Artykuł opublikowany na stronie fundacji „Instytut Badań Strukturalnych” (http://ibs.org.pl).

Autorzy w swoim raporcie omawiają zasady upubliczniania danych dotyczących finansów publicznych, w tym samorządowych. Wskazują, jak zwiększyć przejrzystość danych o finansach sektora publicznego oraz jak ułatwić ich zrozumienie przez obywateli. Raport jest zobrazowany przykładami dobrych praktyk, polskich i zagranicznych, zarówno na poziomie budżetu państwa jak i finansów samorządów. Jest w nim m.in. mowa o wadze przejrzystości finansów publicznych w społeczeństwie obywatelskim, a także o głównych zasadach transparentności finansów publicznych. Znajdziemy w nim również przykłady, jak wybrane samorządy w atrakcyjny wizualnie sposób przekazują informacje o wydatkach publicznych, w tym dzięki temu, że wdrożyły u siebie zasady budżetu zadaniowego.
czytaj artykuł

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

xxxx *