Wydatki Gminy Lesznowola na media

Włodarze Gminy Lesznowola corocznie wydają setki tysięcy złotych na promocję gminy. Na co są faktycznie przeznaczone te środki? W roku 2015 było to 557 856 zł, a w roku następnym  957 939 zł (przy zaplanowanych pierwotnie 566 954 zł), a więc bardzo duże kwoty. W rocznych sprawozdaniach finansowych nie znajdziemy tego rodzaju informacji. Postanowiłem więc spróbować to ustalić. Na początek wysłałem do gminy pytanie o to, ile pieniędzy wydała w w latach 2016 i 2017 na współpracę z mediami (ogłoszenia, artykuły sponsorowane, wykup powierzchni reklamowej itd).
Gmina jednak odmówiła mi udzielenia tej informacji. Stwierdziła, że jej nie posiada i że musiałaby dopiero specjalnie dla mnie przygotować, a jej zdaniem nie istnieje szczególnie istotny interes publiczny, aby to zrobić. Wynika z tego prosty wniosek, że takiej informacji nie dostali także np. radni. Czy nie interesowało ich to, na co gmina wydała w ciągu 2 lat ok. 1,5 miliona złotych? Co więcej, pod decyzją odmowną podpisała się Pani Skarbnik. Oznacza to, że ona także nie ma pojęcia na co gmina wydaje tak duże środki. Wiedzą to podobno tylko pracownicy różnych referatów, którzy je wydają, ale nie jest prowadzona ich ewidencja.


Oczywiście nie wierzę, że Pani Skarbnik nic nie wie, albo nie może łatwo uzyskać informacji, o które poprosiłem. Takie dane, przynajmniej w podziale na wydatki jakie poniesiono na poszczególne media są niewątpliwie łatwo dostępne w systemie finansowo-księgowym gminy. Oczywiście jeśli jest prowadzona ewidencja w sposób właściwy. Wniosek? Gmina nie chce udostępnić tych informacji, nawet w zakresie jaki posiada.
Od powyższej decyzji gminy nie odwołałem się do SKO, choć niewątpliwie kolegium unieważniłoby ją. Po co mi kolejna decyzja tego rodzaju? Dzisiaj wysłałem inny wniosek. Poprosiłem o kopię umów gminy z mediami. Jeśli ich nie uzyskam, poproszę prokuraturę o rozstrzygnięcie, czy włodarze gminy właściwie wywiązują się ze swoich konstytucyjnych obowiązków. Wysłałem także pytanie w tej sprawie do radnych.

 

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

xxxx *