Zagospodarowanie terenów Mysiadła. Wizja czy iluzja?

Od wielu lat mieszkańcy Lesznowoli, a szczególnie wchodzącego w jej skład Mysiadła zadają sobie pytanie: co powstanie na ponad 83 ha terenów po KPGO Mysiadło. I oczywiście czy Gmina ma szansę utrzymać własność tych nieruchomości.  Wiadomo bowiem już od końca 2012 roku, że może  je stracić na rzecz następców prawnych byłych właścicieli tego obszaru. I wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Batalia sądowa w tej kwestii jeszcze się nie skończyła, ale włodarze Lesznowoli przegrali niestety do tej pory wszystkie postępowania przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA) i sądem cywilnym (a wcześniej także przed Ministrem Rolnictwa). Świadomość tych problemów nie przeszkodziła jednak Pani Wójt i radnym wydać kilkuset tysięcy złotych na koncepcję zagospodarowania tych terenów. Czy celem jej sporządzenia była wizja rozwoju Mysiadła czy jedynie stworzenie przedwyborczej iluzji?

Przeszkodą dla wydania tak dużych pieniędzy nie był także fakt, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano środków finansowych na inwestycje wymyślone w ramach tej koncepcji. Co więcej, tych środków nie ma nawet na dokończenie innej „sztandarowej” inwestycji jaką miało być Centrum Edukacji i Sportu. Na stronie BIP gminy była dostępna informacja, że wydatki na ten projekt miały wynosić sporo ponad 600 tys. złotych. Ile faktycznie wydano nie wiadomo.

Czas jednak przedstawić Państwu dokument „Koncepcja zagospodarowania terenów po KPGO Mysiadło”. Materiał ten powstał pod koniec 2014 roku. Nie znajdziecie Państwo tej koncepcji na stronie BIP Gminy. Poniżej przedstawiam najistotniejsze fragmenty tego opracowania. Całość tej koncepcji jest dostępna pod linkiem, który podaję na końcu tego artykułu. Proponuję, abyście Państwo czytając o pomysłach włodarzy naszej Gminy zadali sobie pytanie, czy są one wizją czy propagandową iluzją, która pochłonęła duże, niepotrzebne wydatki.

Na wstępie wspomnianego dokumentu Pani Wójt zwraca nam uwagę, iż koncepcja zagospodarowania wynika z obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy do końca roku 2021.

Warto więc przypomnieć, jakie wizje rozwoju całej Gminy Lesznowola, zawarte są w strategii, o której pisze Pani Wójt. Właśnie – wizje czy propagandowe iluzje? Czytamy w niej m.in. , że:

(… ) Na terenie całej gminy wykonana będzie pełna infrastruktura w zakresie odprowadzania ścieków i gospodarki odpadami ze 100% segregacją. Powstaną nowe oczyszczalnie ścieków, nastąpi znaczna poprawa stanu świadomości ekologicznej mieszkańców. Pojawi się znaczne zainwestowanie w infrastrukturę służącą utylizacji śmieci. Część gospodarstw i instytucji wykorzystywać będzie do celów grzewczych złoża geotermalne i kolektory słoneczne.
(…) Nastąpi rozbudowa zaplecza kulturalnego, oświatowego, zdrowotnego i rekreacyjnego gminy. Powstanie także centrum administracyjno-handlowo-usługowe gminy. Powstanie szpital, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek sportu z basenem i halami sportowymi. Powstanie sprawny system budownictwa komunalnego oraz centrum kultury z salą kinowo – widowiskową i teatrem. Wybuduje się nowe szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola oraz szkołę wyższą. Lokalny szpital będzie zaspokajał lecznicze potrzeby mieszkańców. Pojawią się nowe boiska sportowe, basen z parkiem wodnym, ścieżki rowerowe i tereny zielone. W oświacie zbudowany zostanie system doskonalenia kadr poprzez własny ODN.
(…) Infrastruktura techniczna gminy będzie odpowiadała miejskim standardom. Komunikacja z Warszawą będzie wzorcowa. Kolej przekształcona zostanie w system WKD. Infrastruktura drogowa gminy będzie rozbudowana o: obwodnicę Lesznowoli (południowa obwodnica Warszawy), Trasę S7, obwodnicę ulicy Słonecznej, własną aleję dojazdową do Warszawy połączoną z Al. Żwirki i Wigury, metro nadziemne.

Więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać tutaj: Strategia Rozwoju Gminy Lesznowola do_2021 roku – wyciąg

Wróćmy jednak do koncepcji zagospodarowania terenów Mysiadła. Wydzielone zostały w niej funkcje społeczne, edukacyjne, biznesowe i rekreacyjne. Te pierwsze obejmują m.in. budowę 6-cio piętrowych wielorodzinnych domów mieszkalnych.

W ramach funkcji społecznych zaplanowano też budowę kościoła. W 2014 roku, przed wyborami, Rada Gminy Lesznowola podjęła decyzję o sprzedaży Archidiecezji Warszawskiej terenu pod jego budowę za 1 % wartości działki o powierzchni 0,7 ha przeznaczonej na ten cel. Czy był to realny plan realizacji tej inwestycji czy pomysł jak przed wyborami pozyskać głosy katolickiego elektoratu? Niemal cztery lata po tej uchwale budowy tego obiektu jakoś nie widać w przeciwieństwie do prawie już gotowej cerkwi przy Puławskiej (na granicy z terenami o których tu mowa).

 

W pomysłach na funkcje edukacyjne dominuje projekt wybudowania na powierzchni ponad 6 ha oceanarium. Zaplanowano, że może ono być wykorzystane do prowadzenia badań nad biologią i psychiką ryb egzotycznych… (sic!). Czy tego rodzaju inwestycja winna być priorytetem Gminy niech każdy sobie odpowie sam. Projekt przewiduje także budowę Centrum Edukacyjnego. Jak piszą m.in. jego autorzy (…) władze publiczne, jak i organizacje naukowe oraz międzynarodowe instytucje, wielonarodowe korporacje i środowiska akademickie, dostrzegają potrzebę zaangażowania społeczeństwa w globalną debatę na temat roli nauki i technologii w stymulowaniu rozwoju oraz zapewnieniu dobrobytu i zamożności.
Autorzy projektu, ani włodarze Gminy nie piszą natomiast nic o tym, czy powyższe instytucję będą partycypowały w budowie takiego centrum. Nie ma też nic o wynikach „intensywnych konsultacji społecznych”, na bazie których, jak piszą autorzy, powstały te plany.

W ramach funkcji biznesowych zaplanowano przede wszystkim czterogwiazdkowy hotel z kasynem o wys. 40 m, a także 5-7 kondygnacyjne biurowce. Hotel, jak piszą autorzy, ma przyciągać podróżnych, dla których ważne będzie relaks, zdrowie, jakość życia oraz poszanowanie dla natury. I tu nie ma słowa o tym, czy tego rodzaju inwestycji domagali się mieszkańcy Mysiadła (czy całej Gminy) w ramach podobno przeprowadzonych z nimi konsultacji społecznych.
Przy ul. Puławskiej na powierzchni ponad 5 ha zaplanowano budowę galerii handlowej. Szczegółów jak ma ona wyglądać nie podano. Wiadomo tylko z podpisanych wcześniej przez Panią Wójt umów, iż tereny te zostały przeznaczone pod użytkowanie firmom z Wólki Kosowskiej.

 

 

 

W ramach funkcji rekreacyjnych zaplanowano stworzenie drugiego obok stawu przy Łabędziej, znacznie większego akwenu wodnego, a także drugiego, obok CEiS centrum sportu. W dokumencie nie ma żadnego odniesienia, jak się ma nowe Centrum Sportu do „starego”, niedokończonego CEiS.

 

 

 

 

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z zestawem wskaźników opisujących planowane w koncepcji zagospodarowania inwestycje.

Podsumowując. W sporządzonej przed wyborami w 2014 roku koncepcji zagospodarowania terenów po KPGO Mysiadło przedstawiono nam wizję rozwoju czy jedynie propagandową iluzję? Po czterech latach odpowiedź wydaje się oczywista. Mieszkańcy gminy mogli pomarzyć, zagłosować za tymi pięknymi planami. Za przedstawioną im iluzją. Mieszkańcy Mysiadła wcześniej już ulegali takiej iluzji, gdy obiecywano im fantastyczną wizję CEiS. Piękne plany z jednym małym „ale”. Jest nim nic innego jak całkowity brak możliwości ich realizacji.

Aktualnie włodarze gminy roztaczają przed ich mieszkańcami kolejne wizje. Tym razem mówią o planach budowy nowych szkół. Czy są to jedynie przedwyborcze iluzje? Czas pokaże. Na razie urzędnicy gminy zorganizowali przetargi na budowę szkoły w Zamieniu. Pierwszy z nich został unieważniony, gdyż najniższa zaoferowana przez potencjalnych wykonawców tej inwestycji cena 37.777.663 złote była wyższa niż kwota, którą gmina zamierzała przeznaczyć na ten cel, tj. 29.500.000 złotych. Drugi z nich zakończył się 30 kwietnia 2018 roku. Najniższa zaproponowana w nim cena wynosi 37.974.499,54 złote. Przy tym przetargu urzędnicy oświadczyli, że najwyższa cena jaką przeznaczyli na budowę szkoły wynosi 37.850.000 złotych, a więc podnieśli ją znacznie od poprzedniego przetargu. Należy zauważyć, że gdyby taką cenę zaakceptowano w pierwszym postępowaniu, to najniższa z ofert jej nie przekraczała i przetarg nie byłby unieważniony z tego powodu. Dlaczego tak się stało? Ogłoszenia o wyborze oferty w ramach drugiego przetargu jeszcze nie ma. Czy będzie ponownie unieważniony? I czy w konsekwencji wizję wybudowania nowych szkół należy traktować nie jako realny plan a kolejną przedwyborczą iluzję?

Całość „Koncepcji zagospodarowania terenów po KPGO Mysiadło, o której jest mowa powyżej jest dostępna tutaj:

Koncepcja zagospodarowania terenów po KPGO Mysiadło

Grafika FreeDigitalPhotos.net

 

 

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

xxxx *