Projekt „Żywnościowa Kuracja Uzdrowiskowa”.

Zasadniczym celem projektu jest objęcie społeczności lokalnych i napływowych (np. kuracjuszy w uzdrowiskach) kompleksowym systemem  żywieniowej profilaktyki pro – zdrowotnej, posiada on o wiele szersze spektrum „pozytywnego” w sensie społeczno-gospodarczym oddziaływania.

Całość zaprojektowana jest tak, aby uruchomiony został lokalny, komplementarny, samo-koordynujący się gospodarczy system, oparty o wewnątrz-kooperacyjny łańcuch, wzmacniający nie tylko kondycję zdrowotną lokalnej (napływowej )społeczności , ale jej strukturę – tj. więzi społeczno – gospodarcze (koncentracja na wewnętrznych, tzw. endogenicznych  czynnikach lokalnego rozwoju). Tak utworzone więzi ko-operacyjne wraz z powiązaniem wszystkich uczestników w lokalną tzw. inteligentną sieć IT daje  możliwość jakościowego przeskoku w innowacyjny obszar zwany Przemysłem 4.0 i i zapoczątkowanie tworzenia w naszym kraju samo koordynujących się ekosystemów społeczno-gospodarczych

Z racji tego, że wypracowanie i uruchomienie skutecznych metodyk nutriterapii i praktyk/nawyków  zdrowego odżywiania oraz zintegrowanie łańcucha kooperacji w tzw. Eko-system społeczno- gospodarczy wymaga (na starcie) odpowiednich, lokalnych zasobów, idealnym miejscem na jego uruchomienie, przetestowanie, ewaluację a następnie „szerokie powielanie” są stosunkowo liczne  w naszym Kraju, gminy uzdrowiskowe (lub samorządy aspirujące do uzdrowisk lub chcące w inny sposób wzmocnić  gminną funkcję profilaktyki i turystyki pro-zdrowotnej).

 Z punktu widzenia efektywności organizacji i zabezpieczenia odpowiedniego budżetu wdrożenia projektu (np. z innowacyjnym systemem informatycznym, wykorzystującym w tzw. „mgłę obliczeniową”) optymalne  jest jego umocowanie na poziomie projektu regionalnego o kilku powiązanych ze sobą osiach  B+R (w tym modułów IT Przemysł 4.0), z możliwością jego funkcjonalnego i finansowego „wzmocnienia” np. ; od dołu z budżetu samorządu gmin (np. zadanie własne gmin z zakresu opieki i profilaktyki zdrowia, wewnątrzgminnych projektów PP itp.…) oraz od góry np. przez  odpowiednie instytucje rządowe lub programy resortowe Min. Zdrowia (np. dietetyka, nutriterapia, lecznictwo uzdrowiskowe), Min. Rolnictwa (rolnictwo  i przetwórstwo ekologiczne ) Min. Rozwoju (innowacyjna gospodarka, Przemysł 4.0), etc..

Powyższy projekt opisują bliżej  następujące materiały:

Fiszka projektu Żywnościowa Kuracja Uzdrowiskowa.pdf

Graf Żywnościowa Kuracja Uzdrowiskowa obrazujący proces uruchamiania projektu, tj. architekturę sieci współpracy lokalnych (np. obszar kilku gmin uzdrowiskowych) i regionalnych instytucji, zaangażowanych w uruchomienie i rozwój produkcji wysokiej jakości żywności (tu: certyfikowana „Żywność Uzdrowiskowa” i „Roślinne Preparaty Uzdrowiskowe”) oraz realizację specjalistycznych usług medycyny uzdrowiskowej –kuracji żywieniowo – dietetycznych (tzw. nutriterapii) i w dalszym zakresie: popularyzację praktyk – systemu komplementarnego i tzw. „czystego” odżywiania.

Materiał informacyjny  ukazujący kontekst oraz celowość i znaczenie realizacji tego i podobnych rolno – żywieniowo -pro-zdrowotnych projektów

 

Jarosław Utrata
Inicjator projektu

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

xxxx *