Artykuły „Kapitalizm czy socjalizm?” oraz „Jaka powinna być architektura monetarna?”

Tym razem proponuję lekturę dwóch artykułów, których autorem jest Damian Kmiotek.  Poruszana w nich problematyka dotyczy ważnych elementów makroekonomicznych. Autor prezentuje w nich swoje  pomysły dla polskiej gospodarki. Mogą być one przedmiotem ciekawej dyskusji, aczkolwiek wymagającej od jej uczestników głębszej wiedzy z zakresu ekonomii.
Pierwszy z tekstów nosi tytuł „Kapitalizm czy socjalizm” o został przez autora zakwalifikowany do kategorii  „Cybernetyka Społeczna”.  Autor zadaje w nim kilka pytań i przedstawia do dyskusji ważne jego zdaniem problemy, które stanowią tytuły poszczególnych fragmentów jego tekstu: Kapitalizm czy socjalizm? Jaki system jest dla Polski najlepszy? Jak przeciwdziałać wyzyskowi pracowników przez pracodawców? Jak wpłynąć na poprawę jakości produktów? Co z mediami? Socjalizm dla chętnych.
Przedstawiane przez niego dylematy nie są nowe, ale już jego propozycje jak je rozstrzygnąć są nietuzinkowe.  Pełny tekst tego artykułu dostępny jest TUTAJ:

Drugi artykuł nosi tytuł: „Jaka powinna być architektura monetarna?”. W tym tekście autor zadaje podstawowe pytanie: Skąd się biorą kryzysy?  Poza krótką analizą, stanowiącą pogląd autora na to pytanie, przedstawia on swoją propozycję Nowej, lepszej architektury monetarnej .  Jej częścią, według autora, może być całkiem nowa filozofia fiskalna, w tym wprowadzenie całkiem nowego podatku przychodowego. Pełny tekst tego artykułu dostępny jest TUTAJ:
Pomysły przedstawiane w powyższych artykułach mogą niewątpliwie być ocenione jako kontrowersyjne, ale, co jest ich niewątpliwą zaletą, łamią stereotypowe myślenie i mogą być inspiracją do poszukiwań nowych, lepszych rozwiązań makroekonomicznych. Zapraszam do ich lektury i komentowania.

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

xxxx *