Program badawczy „Demokracja oddolna w Polsce – utopia czy szansa?”

W Polsce obywateli przekonuje się, że możliwość wrzucenia do urny kartki do głosowania  raz na kilka lat jest podstawą demokracji. Ale czy polscy obywatele, dzięki udziałowi w wyborach i głosowaniu na określone partie i ugrupowania polityczne, mają rzeczywisty wpływ na stanowione w polskim państwie prawo? Przecież to system prawny winien być odbiciem umowy społecznej zawartej z woli wszystkich Polaków, zgodnie z którą powinny być sprawowane rządy w Państwie.
Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie PUNO w Londynie  i  Obywatelski Think Thank  zainicjowały wspólnie ogólnopolski program badawczy na temat stanu i perspektyw rozwoju demokracji w Polsce. Program nosi nazwę: „Demokracja oddolna w Polsce – utopia czy szansa?”

Celem programu jest analiza możliwości wprowadzenia do polskiego systemu politycznego efektywnych instrumentów demokracji oddolnej w oparciu o referenda. Jego ważną częścią  jest przeprowadzenie reprezentatywnych ankiet w różnych środowiskach społecznych i politycznych (parlamentarzyści, radni, organizacje pozarządowe, organizacje polityczne, środowiska naukowe, media, prawnicy, dziennikarze, blogerzy itd.). Wyniki tych badań będą mogły być podstawą do ew. opracowywania projektów zmian w polskim systemie prawa w kierunku zwiększenia podmiotowości ogółu Polaków w podejmowaniu najważniejszych decyzji w naszym państwie.

Badanie ma charakter naukowy i pozbawione jest wszelkich konotacji politycznych, rozumianych jako wsparcie kogokolwiek w walce o władzę. Jego wyniki będą jednak opublikowane publicznie (w formie opracowania wykonanego na bazie otrzymanych ankiet), a więc będą mogły służyć także wszystkim tym, którzy np. zechcą na ich podstawie podjąć ew. społeczne inicjatywy ustawodawcze. 

Dla sprawnej realizacji  badania poszukujemy wolontariuszy, którzy zechcieliby pomóc w jego realizacji. Ich głównym zadaniem byłoby tworzenie w uzgodnieniu z autorami badania baz danych respondentów, do których skierowane będą ankiety.

Część zainteresowanych taką współpracą osób mogłaby także wziąć udział w publicznej debacie na temat ew. propozycji konkretnych zmian ustawowych – w oparciu o uzyskane wyniki badania opinii respondentów z poszczególnych środowisk. 

Zainteresowane taką współpracą osoby prosimy o przesłanie deklaracji współpracy za pośrednictwem arkusza kontaktowego na stronie www.obywatelskithinktank.org:  arkusz zgłoszeniowy 

 

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

xxxx *