Czy przekraczam dozwoloną krytykę działań wójta, radnych oraz pracowników Gminy Lesznowola?

Jacek Barcikowski
Obywatelski Think Tank Lesznowola

Do:
Pani Iwona Pajewska-Iszczyńska
Radni Gminy Lesznowola (wszyscy)
Pracownicy Urzędu Gminy Lesznowola oraz jej jednostek organizacyjnych – wszyscy.


PROŚBA

Na stronie internetowej gminy w treści dokumentu „Gospodarka odpadami. Raport Gminy cz. 3 – Podsumowanie” pojawiło się następujące stwierdzenie zastępcy wójta, Pani Pajewskiej-Iszczyńskiej:

„W przestrzeni publicznej często pojawiają się opinie krytyczne na temat działalności pracowników samorządowych czy radnych. Krytyka jest sprawą normalną (każdy ma bowiem prawo do wyrażania własnych opinii) i wpisaną w specyfikę wykonywanego zawodu. Jednakże pojawiające się w ostatnim okresie publikacje i komentarze przekraczają granicę dozwolonej krytyki, naruszając tym samym dobra osobiste Gminy, jej pracowników i radnych”.

Na początek pragnę poprosić wszystkich  pracowników i radnych gminy o przesłanie potwierdzenia, że Pani Iwona Pajewska-Iszczyńska ma Państwa upoważnienie do kierowania wobec mieszkańców Gminy Lesznowola oskarżeń sformułowanych w powyższym cytacie (na mój adres poczty elektronicznej info@obywatelskithinktank.org ).

Z kontekstu wszystkich części w/w dokumentu można przypuszczać, iż uwaga ta dotyczy także mnie. W związku z tym, zwracam się do wszystkich osób, do których zaadresowałem niniejsze pismo, o przedstawienie własnego stanowiska w tej sprawie, tj. czy Pani wice-wójt wypowiedziała się w Państwa imieniu. Jeśli tak, to proszę o przesłanie  na mój adres mailowy podany wyżej cytatów z moich wypowiedzi, które według Państwa naruszały Państwa  dobra osobiste. Proszę też o wskazanie, które z  opublikowanych przeze mnie danych  uważacie Państwo za nieprawdziwe i dlaczego. Swój apel kieruję oczywiście także do Pani Iwony Pajewskiej-Iszczyńskiej.

Po otrzymaniu od Państwa wyżej wymienionych opinii odniosę się do nich. Jeśli faktycznie do zamieszczonych  przeze mnie w Internecie treści wkradły się jakieś błędy, sprostuję je, i przeproszę za ich popełnienie na tym samym forum, gdzie je opublikowałem. Podkreślam przy tym, że wszystko to co publikuję w Internecie, w tym na  stronie FB Obywatelski Think Tank Lesznowola, nie jest krytyką personalną żadnych osób, a jedynie wybranych ich decyzji i działań (ew. zaniechań) i ich wpływu na dobro lesznowolskiej społeczności.

Zapraszam także wszystkich Państwa do udziału w dyskusjach na forum grupy na Facebooku Obywatelski Think Tank Lesznowola. Możecie tam Państwo na bieżąco odnosić się do publikowanych na tym forum treści, zarówno przeze mnie, jak i innych mieszkańców naszej Gminy. Deklaruję przy tym, jako administrator tej strony, że dokładam wszelkich starań, aby eliminować z niej wszelkie powszechnie uznawane za obraźliwe dla kogokolwiek wypowiedzi.
Kieruję to pismo indywidualnie do wszystkich wymienionych na wstępie osób w dostępny dla mnie sposób, tj. poprzez  skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Lesznowola.  Mam nadzieję, że zostanie ono przekazane Państwu niezwłocznie.

Jacek Barcikowski

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

xxxx *