Publicystyka – gorące tematy w Lesznowoli

Zapraszam do lektury artykułów dotyczących ważnych w Lesznowoli kwestii. Znajdziecie tu Państwo różnego rodzaju opinie dotyczące jakości zarządzania gminą, jej sytuacji finansowej, planów na przyszłość itd. Nie zabraknie tu także komentarzy do sposobu realizacji przez organy gminy ważnych dla mieszkańców Gminy zadań publicznych, stylu sprawowania władzy, kwestii etycznych itd.

czytaj…

Pomysły, inspiracje, projekty

Zapraszam do zapoznania się z pomysłami i wnioskami obywatelskimi dotyczącymi Gminy Lesznowola. Mam nadzieję, że publikowane tu idee będą inspiracją dla różnego rodzaju decydentów dla wprowadzania w życie nowych korzystnych dla mieszkańców Gminy rozwiązań. Jeśli opublikowane niżej teksty uznacie Państwo za wartościowe, to proszę o pomoc w ich popularyzacji, m.in. poprzez ich udostępnianie w mediach społecznościowych.

czytaj…

Informacja publiczna

Wnioski o udzielenie informacji publicznej

Historia i treść kierowanych do Wójta i Rady Gminy Lesznowola wniosków o udostępnienie informacji publicznej i udzielonych na nie odpowiedzi bądź decyzji odmownych, a także rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Sądów Administracyjnych w tych kwestiach. Znajdziecie tu Państwo także przykłady orzecznictwa dotyczącego konstytucyjnego prawa obywateli do informacji.

czytaj…