Pomysły, które mogą być inspiracją dla różnego rodzaju decydentów do wprowadzania w życie nowych korzystnych dla mieszkańców Gminy Lesznowola rozwiązań. Jeśli opublikowane niżej teksty uznacie Państwo za wartościowe, to proszę o pomoc w ich popularyzacji, m.in. poprzez ich udostępnianie w mediach społecznościowych.

Obywatelski projekt Statutu Gminy Lesznowola

??????????????????????????????W pierwszych miesiącach 2015 roku grupa mieszkańców podjęła dyskusję nad propozycjami zmian w statucie Gminy Lesznowola. Toczyła się ona między innymi na forum grupy Obywatelskiego Think Tanku na Facebooku. Dotyczyły one głównie zasad zwoływania i przebiegu sesji RG, zakresu udostępniania informacji publicznej na stronie BIP, przeprowadzania konsultacji społecznych. Podjęto także próbę nawiązania współpracy w tej kwestii z radnymi, głównie członkami Komisji Statutowej – niestety, ani radni, ani urzędnicy Gminy nie byli zainteresowani podjęciem dialogu na ten temat. Treść proponowanych zapisów, które mogą być inspiracją do dalszej dyskusji nie tylko o statucie Gminy Lesznowola, ale także każdej innej społeczności lokalnej. Jest ona dostępna   TUTAJ. 

Koncepcja lesznowolskich targowisk

imagesJednym z przykładów realizacji strategii Gminy Lesznowola w oparciu o opublikowane przeze mnie wcześniej tezy do niej  (http://obywatelskithinktank.org/?p=398 ) może być budowa nowoczesnych targowisk gminnych z możliwością rozszerzania ich funkcji do realizacji różnego rodzaju imprez dla mieszkańców gminy i gości spoza niej. Targowiska te mogły by być finansowane ze środków publiczno-prywatnych, przy założeniu, że stroną prywatną byli by głównie inwestorzy mający siedzibę (mieszkający) na terenie naszej gminy, tak, aby płacone przez nich podatki od dochodów uzyskanych z takiego przedsięwzięcia trafiały w określonej prawem części do budżetu samorządu. Szczegóły prawne takiego przedsięwzięcia musiały by gwarantować realizację takiego założenia.    czytaj dalej…

Wstępne tezy do opracowania strategii Gminy Lesznowola

 

3d illustrationOpracowanie dobrej strategii dla Gminy wymaga przede wszystkim zrozumienia jej fundamentalnej roli dla rozwoju każdej organizacji. Kto to zrobi ma znacznie większą szansę na sukces, na osiągnięcie przyjętych celów. Podstawą dla opracowania strategii Gminy powinny być analizy dotyczące warunków jej funkcjonowania (środowisko konkurencyjne, posiadane zasoby materialne i niematerialne itd). Istotę mojego sposobu myślenia o strategii dla Gminy Lesznowola można by najbardziej skrótowo przedstawić w formie następującego hasła:
Bogatsi mieszkańcy to bogatsza Gmina, bogatsza Gmina to większe możliwości zapewniania sobie lepszego życia przez jej mieszkańców”    czytaj dalej…