Ciekawe artykuły publicystyczne, opracowania i badania dotyczące spraw społecznych, w szczególności dotyczące problematyki samorządu lokalnego, głównie w Polsce, ale także na świecie

Artykuły „Kapitalizm czy socjalizm?” oraz „Jaka powinna być architektura monetarna?”

Tym razem proponuję lekturę dwóch artykułów, których autorem jest Damian Kmiotek.  Poruszana w nich problematyka dotyczy ważnych elementów makroekonomicznych. Autor prezentuje w nich swoje  pomysły dla polskiej gospodarki. Mogą być one przedmiotem ciekawej dyskusji, aczkolwiek wymagającej od jej uczestników głębszej wiedzy z zakresu ekonomii.
Pierwszy z tekstów nosi tytuł „Kapitalizm czy socjalizm” o został przez autora zakwalifikowany do kategorii  „Cybernetyka Społeczna”.  Autor zadaje w nim kilka pytań i przedstawia do dyskusji ważne jego zdaniem problemy, które stanowią tytuły poszczególnych fragmentów jego tekstu: Kapitalizm czy socjalizm? Jaki system jest dla Polski najlepszy? Jak przeciwdziałać wyzyskowi pracowników przez pracodawców? Jak wpłynąć na poprawę jakości produktów? Co z mediami? Socjalizm dla chętnych.
Przedstawiane przez niego dylematy nie są nowe, ale już jego propozycje jak je rozstrzygnąć są nietuzinkowe.  Pełny tekst tego artykułu dostępny jest TUTAJ:

Drugi artykuł nosi tytuł: „Jaka powinna być architektura monetarna?”. W tym tekście autor zadaje podstawowe pytanie: Skąd się biorą kryzysy?  Poza krótką analizą, stanowiącą pogląd autora na to pytanie, przedstawia on swoją propozycję Nowej, lepszej architektury monetarnej .  Jej częścią, według autora, może być całkiem nowa filozofia fiskalna, w tym wprowadzenie całkiem nowego podatku przychodowego. Pełny tekst tego artykułu dostępny jest TUTAJ:
Pomysły przedstawiane w powyższych artykułach mogą niewątpliwie być ocenione jako kontrowersyjne, ale, co jest ich niewątpliwą zaletą, łamią stereotypowe myślenie i mogą być inspiracją do poszukiwań nowych, lepszych rozwiązań makroekonomicznych. Zapraszam do ich lektury i komentowania.

Jak udostępniać obywatelom dane o finansach publicznych?

Autorzy: Jan Baran, Katarzyna Mikołajczyk. Artykuł opublikowany na stronie fundacji „Instytut Badań Strukturalnych” (http://ibs.org.pl).

Autorzy w swoim raporcie omawiają zasady upubliczniania danych dotyczących finansów publicznych, w tym samorządowych. Wskazują, jak zwiększyć przejrzystość danych o finansach sektora publicznego oraz jak ułatwić ich zrozumienie przez obywateli. Raport jest zobrazowany przykładami dobrych praktyk, polskich i zagranicznych, zarówno na poziomie budżetu państwa jak i finansów samorządów. Jest w nim m.in. mowa o wadze przejrzystości finansów publicznych w społeczeństwie obywatelskim, a także o głównych zasadach transparentności finansów publicznych. Znajdziemy w nim również przykłady, jak wybrane samorządy w atrakcyjny wizualnie sposób przekazują informacje o wydatkach publicznych, w tym dzięki temu, że wdrożyły u siebie zasady budżetu zadaniowego.
czytaj artykuł

Samorządność w Polsce

Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania.    

Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. Praca zbiorowa.

Autorzy opracowania stawiają diagnozę dotyczącą stanu samorządu terytorialnego w Polsce, ukazują najważniejsze ich zdaniem dylematy i dysfunkcje a także proponują szereg rozwiązań, które według nich winny być wprowadzone do ustroju samorządności lokalnej w Polsce. W pracy są poruszone takie problemy jak: miejsce samorządu terytorialnego w państwie, zadania jednostek samorządu terytorialnego, organizacja terytorialna państwa, nadzór państwa nad samorządem terytorialnym, demokracja samorządowa, społeczeństwo obywatelskie i partycypacja społeczna
link do opracowania…