Prawo do informacji publicznej

Projekt ustawy „O jawności życia publicznego” mającej zastąpić ustawę „O dostępie do informacji publicznej”

Projekt ustawy O jawności życia publicznego


Co powinniśmy wiedzieć o prawie dostępu do informacji publicznej? 

Prawo do informacji publicznej to jedno z ważniejszych praw obywatelskich. Coraz więcej osób i organizacji z niego korzysta, najbardziej znaną z nich jest chyba Sieć Obywatelska Watchdog Polska.  Poniżej podaję wybrane linki, gdzie znajdziecie Państwo szereg informacji na temat tego czym jest informacja publiczna, kto jest zobowiązany ją udostępniać i wskazówki jak uzyskać taką informację.

Jawny Lublin – poradniki

Orzecznictwo Sądów Administracyjnych związane z prawem dostępu do informacji publicznej.

Jedną z głównych ról orzecznictwa sądowego jest bardziej szczegółowa interpretacja pojęć zawartych w ustawach i innych  normach prawnych oraz praktyczna interpretacja ich poszczególnych przepisów. Poniżej znajdziecie Państwo szereg orzeczeń i dołączonych do nich uzasadnień, które wyjaśniają jak należy w praktyce rozumieć terminy użyte m.in. w ustawie o dostępie do informacji publicznej (takie jak np. informacja przetworzona, szczególny interes publiczny itd.). 

Informacja przetworzona 

Szczególny interes publiczny

Ochrona danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa

Osoba pełniąca funkcję publiczną