Współcześnie do zniewalania społeczeństw, służą nie tylko wyrafinowane techniki manipulacji, podporządkowane politykom media, ale także stanowione przez nich, bez instytucjonalnej kontroli społecznej, prawo. Czy można zatem to zmienić? Być może szansą jest współdziałanie wszystkich podmiotów i ludzi broniących podmiotowości obywateli (w tym pojedynczych polityków) w kierunku stworzenia instytucjonalnych narzędzi demokracji oddolnej, której filarami winno być referendum, weto obywatelskie i inicjatywa obywatelska. Na tej stronie możecie się Państwo zapoznać z tym, czym one są (powinny być w polskim systemie prawa), a także z różnymi przykładami działań publicznych, które są związane z próbami wprowadzenia zmian w tym kierunku.