Zarys instytucji referendum jako formy demokracji bezpośredniej. Referendum ogólnokrajowe w Polsce.

Biuro analiz i dokumentacji. Kancelaria Senatu. Maj 2013. Autorem dokumentu jest Robert Stawicki, Główny specjalista w Biurze Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu. Przedstawia on w nim szereg informacji na temat referendum,  które jest klasyczną formą demokracji bezpośredniej, pośród takich jak weto ludowe czy inicjatywa ludowa. Opisuje także krótką historię referendów w Polsce, oraz podstawowe argumenty podnoszone publicznie za i przeciw tą instytucją. czytaj...

Społeczne postrzeganie instytucji „recall ” i weta ludowego w warunkach polskich

Maciej Marmola, Uniwersytet Śląski w Katowicach, „Political Preferences” , No. 10/2015 We wstępie swojego artykułu autor pisze m.in. : „Celem artykułu jest sprawdzenie społecznego odbioru wprowadzenia do polskiego porządku prawnego dwóch form demokracji bezpośredniej: możliwości obywatelskiego odwołania wszystkich organów przedstawicielskich obsadzonych w wyborach powszechnych oraz blokowania ustaw uchwalonych przez parlament. W obu przypadkach nie przedstawiono formalnej procedury recepcji tych instytucji do polskiego systemu prawnego, prosząc jedynie o ustosunkowanie się do samego faktu ich ew. wprowadzenia.” czytaj...

Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce

(redakcja Olga Hałub Mariusz Jabłoński Mateusz Radajewski Uniwersytet wrocławski 2016) W słowie wstępnym tego zbioru prac czytamy: Współcześnie przedstawicielska forma jest zasadniczą, jeżeli nie wyłączną formą sprawowania władzy w wielu państwach. Nie oznacza to jednak, że brak jest instytucji i towarzyszących im procedur, które identyfikować będziemy z instytucjami demokracji bezpośredniej, a więc takimi, których celem jest umożliwienie osobiście działającym obywatelom wyrażenia swojej woli (również w postaci przedłożenia konkretnej propozycji rozwiązań) w przedmiocie rozstrzygnięcia konkretnej sprawy publicznej. Najbardziej znaną instytucją demokracji bezpośredniej jest bez wątpienia referendum. Warto jednak pamiętać, że obok tej instytucji istnieje wiele innych procedur, które umożliwiają obywatelom partycypację w różnego rodzaju mechanizmach rządzenia lub współrządzenia państwem (wspólnotą). Prezentowana publikacja ma w założeniu przedstawić jak najszerszy wachlarz praktycznych rozwiązań istniejących w różnych państwach świata. Jej celem jest także wskazanie nowych procedur, które – być może – w niedalekiej przyszłości zrewolucjonizują (lub przewartościują) dotychczasowe sposoby wykorzystania klasycznych do tej pory instytucji (procedur) demokracji bezpośredniej. Redaktorzy Wrocław, październik 2016 r czytaj...

Referendum w Szwajcarii – jak to wygląda w praktyce?

Autor: Joanna Lampka. Artykuł opublikowany na stronach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE Podmiotowość obywateli w systemie demokratycznym może przybierać różny zakres i formy. Często, jako wzorzec w tym zakresie jest podawany system obowiązujący w Szwajcarii, gdzie instytucja referendum jest chyba najbardziej rozbudowana i najszerzej stosowana do podejmowania ważnych decyzji społecznych (politycznych). W szwajcarskich referendach mieszkańcy tego kraju podejmują decyzje, a nie tylko (czy głównie) je opiniują (tak jak np. w przypadku instytucji referendum ogólnokrajowego w Polsce). Autorka artykułu do którego link znajduje się poniżej, w prosty sposób przybliża czytelnikom praktykę przeprowadzania referendów w Szwajcarii, a także zastanawia się, czy może być ona w w jakimś zakresie przeniesiona na polski grunt. czytaj...