Weto ludowe w Polsce – doświadczenia szwajcarskie

Prof. M. Matyja Portal Artykuł na POLISH NEWS z 29 maja 2018

W swoim artykule profesor M.Matyja, profesor na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, pełniący funkcje dyrektora Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracja, pisze m.in:

Trzeba wyjaśnić, ze szwajcarski system polityczny polega na zapewnieniu przewagi parlamentowi, który nie tylko realizuje zadania ustawodawcze, kontrolne, związane z wymiarem sprawiedliwości, ale także funkcje kierowania/rządzenia państwem. Nie występują w Szwajcarii znane w systemach parlamentarnych ograniczenia parlamentu tj. skracanie kadencji, zwoływanie i zamykanie sesji przez egzekutywę, sądownictwo konstytucyjne czy sądowa kontrola ważności wyborów. Dlatego funkcje kontrolna wobec parlamentu – czego w innych krajach niestety nie ma – sprawuje społeczeństwo.

czytaj cały artykuł