Polityka prywatności

Informacje podstawowe

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników serwisu dostępnego pod adresem http://www.obywatelskithinktank.org (zwanego dalej „Serwisem”), a także innych kontaktujących się ze mną drogą mailową, wypełniających ankiety przeprowadzane przez Serwis i ew. odbierających newsletter.

Ja, Jacek Barcikowski, zamieszkały w Nowej Iwicznej, gmina Lesznowola, Polska, adres e-mail: info@obywatelskithinktank.org jako Administrator danych osobowych oświadczam, że:

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W przypadku zmiany tych przepisów zostaną one uwzględnione. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 18 roku życia, a więc nie będę świadomie gromadził informacji dotyczących tego rodzaju osób.
 2. Zobowiązuję się do dopilnowania, aby w przypadku zatrudnienia przeze mnie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, były one zobowiązane dokonywać tego zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz ustalonymi przeze mnie procedurami wewnętrznymi. W przypadku wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi przysługujących Ci praw, proszę o kontakt ze mną na adres mailowy wskazany powyżej.
 3. Dodając komentarz na blogu, zapisując się do newslettera, wypełniając ankietę czy kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Dokładam szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniam, że zbierane przeze mnie dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Prowadzę Rejestr Czynności Przetwarzania oraz inne wewnętrzne procedury służące należytej ochronie Twoich danych.
 5. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko zaufanym podmiotom świadczącym usługi, które również przestrzegają obowiązujących przepisów prawa. W szczególności korzystam z usług:
  1. Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin Serwisu, w tym celu wykorzystując pliki cookies (więcej informacji o cookies znajdziesz w dalszej części tego tekstu). Google Analytics pozwala na analizę ruchu na stronie i zebranie statystyk odwiedzin. Anonimowo zlicza na przykład, ile podstron odwiedza użytkownik, ile czasu spędza na stronie i z jakiego jest rejonu świata. Dzięki temu można przeanalizować jakie treści są najciekawsze i przyciągają najwięcej osób, a to ułatwia na dalszy rozwój bloga oraz pozwala na lepszy dobór treści.
  2. Korzystam także z systemu komentarzy Disqus, który również wykorzystuje pliki cookies. System Disqus pozwala na umieszczenie komentarza pod wpisami. Korzystając z tego systemu komentarzy akceptujesz ciasteczka i zasady polityki prywatności Disqus. Komentarze te są też przechowywane przez blogowy system WordPress. W każdej chwili możesz zalogować się na swoje konto Disqus i usunąć swoje komentarze.
  3. firmy hostingowej. Serwis funkcjonuje w oparciu o silnik WordPress.
  4. serwisu interankiety.pl prowadzonego przez firmę sixpoints – Jędrzej Koronowicz
  5. w serwisie zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie w nich treści Serwisu. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy YouTube.
 6. Sam wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.
 7. Będę stara się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Niezbędne opóźnienie w ich usunięciu może jednak wynikać z przyczyn operacyjnych czy technologicznych. Ich zatrzymanie na dłuższy okres może wynikać jedynie z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Informuję Cię, że mam obowiązek udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 9. Usunięcie Twoich danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Informuję Cię, że RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Cele i zakres przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzam lub mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu, przekazujesz mi swój adres e-mail oraz imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest  Twoja zgoda wyrażona w chwili zainicjowania kontaktu (zaznaczenie wyrażenia zgody na formularzu kontaktowym).

Komentarze pod treściami zamieszczanymi na Serwisie. System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus, która jest jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co zostanie wykonane niezwłocznie po odczytaniu Twojej prośby.

Swoje uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnianych przy komentowaniu  możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

Badanie opinii. Przez Serwis mogą być przeprowadzane różnego rodzaju ankiety, w których dobrowolnie możesz podać swoje dane osobowe. Podanie tych danych wiąże się z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ich wykorzystywanie w celu przeprowadzenia badań, których narzędziem jest ankieta. Dane te będą przechowywane do chwili, gdy będzie istniał usprawiedliwiony cel ich udostępnienia, o którym zostaniesz powiadomiony i który zaakceptujesz wypełniając ankietę.

Newsletter. Jeżeli będziesz chciał zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię i nazwisko za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania.

Pliki cookies

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu to jest  komputerze, tablecie, smartfonie, które mogą być odczytywane przez mój system informatyczny  lub system  podmiotów trzecich, takich jak wymienione wcześniej Google Analytics, Disqus czy inne systemy z którymi współpracuję. Cookies są wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, w tym całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.