Niniejsze zasady dotyczą prowadzenia debaty publicznej pod marką Obywatelskiego Think Tanku (dalej OTT). Osoby, które zechcą publikować na tym forum artykuły, badania, komentarze (swoje bądź innych rekomendowanych autorów) zobowiązują się, że:
..

  1. Dyskutujemy o projektach i problemach a nie o sprawach personalnych. Strona nie jest miejscem promocji osób, a tym bardziej partii politycznych, a jedynie ich konkretnych pomysłów, decyzji i podejmowanych działań.
  2. Na forum OTT staramy się nie krytykować osób jako takich odnosząc się do ich spraw osobistych, a jedynie przedstawiane przez nie propozycje podjęte , czy działania (lub zaniechania). Staramy się myśleć głównie pozytywnie.
  3. Od uczestników dyskusji oczekujemy rzeczowych i merytorycznych argumentów, a nie wyłącznie emocjonalnych wypowiedzi, które nie dotyczą faktów, a są wynikiem różnego rodzaju konfliktów interesów, uprzedzeń czy z góry założonej tezy. Przez administratora strony będą eliminowane wszelkiego rodzaju treści mające charakter obraźliwy dla innych osób i niezgodne z niniejszymi zasadami.
  4. Swoje opinie budujemy w sposób przejrzysty i dowodny, na podstawie obiektywnych, rzetelnie prowadzonych, weryfikowalnych informacjach.
  5. Prowadzimy dyskusje o sprawach publicznych w atmosferze wzajemnego szacunku pomiędzy ich uczestnikami tak, aby umożliwiać ukazywanie różnych punktów widzenia na dany temat. Nie używamy w ramach prowadzonych dyskusji wulgarnego języka, nie obrażamy innych ich uczestników.
  6. Dostrzegając w wypowiedziach innych osób to, że powołują się na fałszywe dane (informacje) wskazujemy ten fakt w komentarzach do tych wypowiedzi, podając podstawy (źródła) naszego stanowiska.